Toate relațiile care apar prin utilizarea serviciilor Tipli.ro sunt guvernate de acești termeni și condiții.

 1. Dispoziții generale

  1. Operatorul serviciului de internet disponibil la adresa www.tipli.ro, sau în aplicația mobilă Tipli (în continuare doar „Serviciu”), este compania Tipli s.r.o. cu numărul unic de identificare 05399092, cu sediul în Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Republica Cehă, înregistrată la Registrul Comerțului aparținând Curții Municipale din Praga, secția C, dosarul 263037 (în continuare doar „Operator”).
  2. Acești Termeni și condiții guvernează drepturile și obligațiile reciproce dintre Operatorul Serviciului și utilizatorii săi (în continuare doar „Termeni și condiții”), astfel încât prin termenul „Utilizator” se înțelege orice persoană care folosește Serviciul în orice mod (în continuare doar „Utilizator”). Fiecare Utilizator este obligat să se familiarizeze pe deplin cu acești Termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul și în caz de dezacord să se abțină de la utilizarea Serviciului. Acordul Utilizatorul cu Termenii și condițiile este exprimat prin orice utilizare a Serviciului, iar Utilizatorul este obligat să îl confirme în momentul înregistrării în scopul configurării unui cont de utilizator (în continuare doar „Înregistrare”).
  3. Scopul Serviciului este de a permite Utilizatorilor să obțină recompense cashback pentru achiziționarea de bunuri sau servicii de la terți și recompense bonus (în continuare doar „Recompense”). Serviciul este oferit gratuit.
  4. Pentru utilizarea Serviciului este necesară conexiunea la internet. Costurile de conectare la internet sunt suportate de către Utilizator, cu condiția ca acestea să nu difere de rata de bază.
 2. Înregistrare

  1. Condiția pentru oferirea posibilității de a obține Recompense este Înregistrarea la Serviciu, deoarece pentru înregistrarea și plata Recompenselor este necesar contul de utilizator.
  2. Contul de utilizator este configurat pentru Utilizator imediat după Înregistrare. Vă puteți înregistra la Serviciu utilizând o adresă de e-mail sau un cont personal de pe rețeaua socială Facebook, contul Apple sau contul Google, cu condiția ca întotdeauna adresa de e-mail să fie propria dvs. adresă de e-mail existentă sau contul de Facebook, Google sau Apple să fie autentic. Fiecare Utilizator are dreptul să efectueze o singură Înregistrare și este obligat să furnizeze numai date personale adevărate și corecte. Utilizatorul este obligat să mențină actualizate datele furnizate în timpul Înregistrării. Realizarea mai multor Înregistrări de către un Utilizator folosind date false sau furnizarea oricăror date identice de identificare (de ex. număr de telefon, număr de cont bancar) în cadrul mai multor Înregistrări sunt considerate drept încălcări ale acestor Termeni și condiții, iar Operatorul are dreptul să anuleze un astfel de cont. Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciul și să-și gestioneze contul de utilizator numai printr-un dispozitiv, care nu este folosit de un alt Utilizator al Serviciului.
  3. Utilizatorul poate solicita în orice moment, fără a oferi un motiv, anularea contului său de utilizator în Serviciu, în scris la adresa Operatorului sau la adresa de e-mail client@tipli.ro.
  4. Utilizatorul este obligat să păstreze secrete datele sale de conectare la Serviciu și nu are dreptul să permită unei terțe părți să folosească contul său de utilizator. În cazul nerespectării acestei obligații, Utilizatorul este responsabil pentru orice daune care apar în legătură cu utilizarea contului său de utilizator de către o terță parte. Din motive de securitate, Utilizatorul este obligat să utilizeze o parolă unică pentru a accesa Serviciul, diferită de datele de acces la căsuța sa de e-mail și de alte date de conectare pe care le folosește pe internet.
 3. Recompense

  1. Operatorul acționează ca un furnizor de serviciu de cashback, respectiv oferă Utilizatorului un serviciu constând în activități care vizează asigurarea și plata Recompensei din prețul plătit pentru serviciile și bunurile furnizate de partenerii contractuali ai Operatorului, care oferă aceste bunuri și servicii (în continuare doar „Parteneri”), cu aceea că Operatorul primește comision (în continuare doar „Comision”) pentru oferirea serviciilor. Operatorul nu este în niciun caz un vânzător de bunuri sau furnizor de servicii, care reprezintă obiectul achiziției sau comenzii, și, prin urmare, nu este responsabil pentru livrarea acestora sau pentru orice defecte. De asemenea, Operatorul nu permite exercitarea altor drepturi ale Utilizatorilor legate de cumpărare.
  2. Suma Recompensei, valabilă în prezent, pentru achiziționarea de bunuri și servicii de la Partenerii individuali este indicată în profilul acestora din interfața Serviciului. Baza pentru calcularea Recompensei (dacă aceasta include taxe, costuri de transport și utilizarea metodei de plată, reduceri etc.) este stabilită de Partener și, prin urmare, poate să difere de la Partener la Partener.
  3. Pentru a obține Recompensă este necesar ca Utilizatorul să fie conectat la contul său la Operator în momentul începerii achiziției de bunuri sau servicii, accesând linkul din profilul Partenerului respectiv, din interfața Serviciului. Setările browserului de pe dispozitivul terminal al utilizatorului trebuie să permită stocarea fișierelor cookies. Furnizorul tehnologiei care asigură conectarea Serviciului cu Partenerii și identificarea achiziției este un terț și, prin urmare, Operatorul nu este în măsură să garanteze funcționalitatea și înregistrarea automată a Recompensei și nu este responsabil pentru neînregistrarea Recompensei. Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciul numai printr-un dispozitiv care nu este folosit de un alt Utilizator al Serviciului.
  4. Recompensa pentru achiziție va fi înregistrată în contul Utilizatorului de obicei în termen de 48 de ore de la achiziție, sub forma unei Recompense înregistrate în așteptarea confirmării de la Partener (în continuare doar „Recompensă înregistrată”). În cazul în care Recompensa înregistrată nu este înscrisă în contul de utilizator al Utilizatorului în această perioadă, Utilizatorul poate depune o reclamație cu privire la înscrierea Recompensei înregistrate în cadrul așa-numitei Garanții de satisfacție în conformitate cu articolul [*3.7*]. Partenerul va confirma apoi Recompensa înregistrată de obicei în termen de 70 de zile de la efectuarea achiziției, iar Recompensa respectivă va fi înregistrată în contul de utilizator al Utilizatorului ca Recompensă confirmată, care este plătibilă (în continuare doar „Recompensă confirmată”). Recompensa nu va fi confirmată în cazul în care una dintre părțile contractante s-a retras din contract. Recompensele confirmate sunt plătibile de la 1 Lei.
  5. Pe lângă Recompensele pentru achiziționarea de bunuri sau servicii, este posibilă obținerea Recompenselor bonus (în continuare doar „Recompense bonus”). Recompensele bonus pot fi obținute, de exemplu, pentru participarea la concursuri sau evenimente de marketing, pentru anumite performanțe, cum ar fi instalarea suplimentului în browser sau recomandarea Serviciului (articolul 3.6.), sau ca o compensație în cazul în care faceți o reclamație în cadrul Garanției de satisfacție. Recompensele bonus pot fi plătite din contul de utilizator dacă Utilizatorul are cel puțin 20 Lei de Recompense confirmate neplătite, obținute pentru achizițiile de bunuri și servicii, cu condiția ca Operatorul poate să reducă sau să crească această limită în cazuri specifice. Valabilitatea Recompenselor bonus este de 2 ani de la inregistrarea lor in contul de utilizator al Utilizatorului, cu excepția cazului în care Operatorul prevede altfel. Recompensele bonus neplătite în perioada lor de valabilitate sunt pierdute și Utilizatorul nu are dreptul la plata acestora.
  6. Operatorul permite Utilizatorului să obțină Recompensă bonus pentru recomandarea Serviciului. Serviciul poate fi recomandat printr-o linie personală și unică de recomandare, care este disponibilă pe www.tipli.ro/recomanda-prietenilor. Pentru un nou înregistrat printr-o astfel de linie, care face cel puțin o achiziție prin intermediul Serviciului și atinge suma de 25 Lei în cadrul Recompenselor confirmate (această limită poate fi redusă sau mărită de Operator în cazuri specifice), Utilizatorul va primi o Recompensă bonus, iar suma curentă și alte condiții de achiziție, în special restricțiile numărului Recompenselor bonus astfel obținute, sunt specificate în interfața Serviciului (www.tipli.ro/recomanda-prietenilor). Operatorul este îndreptățit să schimbe în orice moment suma Recompensei bonus pentru recomandarea Serviciului, precum și alte condiții pentru obținerea acesteia. Este strict interzisă publicarea linkului de recomandare personal pe site-urile Partenerilor sau profilurile acestora pe rețelele de socializare.
  7. Operatorul oferă Utilizatorilor așa-numita Garanție de satisfacție. În cazul în care Recompensa înregistrată nu este înscrisă în termen de maxim 48 de ore de la achiziționare la Partener, iar toate condițiile care decurg din acești Termeni și condiții au fost îndeplinite, Operatorul va oferi Utilizatorului o compensație sub formă de Recompensă bonus sau alte beneficii.
  8. Pentru plata Recompensei de către Operator, Utilizatorul trebuie să aibă un cont de utilizator completat, inclusiv numărul de telefon și numărul contului bancar deținut sub același nume precum cel al contului de utilizator menținut în Serviciu. Recompensele confirmate pot fi plătite de la 1 Lei. Recompensele bonus pot fi plătite din contul de utilizator dacă Utilizatorul are cel puțin 100 Lei de Recompense confirmate neplătite, obținute pentru achizițiile de bunuri și servicii, cu condiția că Operatorul poate să reducă sau să crească această limită în cazuri specifice. Recompensele sunt plătite în urma cererii Utilizatorului trimisă prin interfața Serviciului.
  9. Operatorul nu este obligat să furnizeze Utilizatorului orice formă de Recompensă și Utilizatorul nu are dreptul la plata Recompensei. Recompensa nu va fi plătită în special dacă:
   1. Din motive din partea Utilizatorului nu este posibilă identificarea achiziției efectuate;
   2. Recompensa nu este o Recompensă confirmată (adică recompensa nu a fost confirmată de Partenerul respectiv din orice motiv) sau nu este o Recompensă bonus;
   3. Limita minimă pentru plata Recompensei nu va fi atinsă;
   4. Valabilitatea Recompensei va expira conform acestor Termeni și condiții;
   5. Contul de utilizator va fi anulat înainte de a depune cererea de plată a Recompensei;
   6. Partenerul nu va plăti Operatorului un comision pentru aranjarea achiziției;
   7. Recompensa a fost obținută prin încălcarea simultană a acestor Termeni și condiții;
  10. În cazul utilizării unei reduceri (cod de reducere, cupon, voucher cadou, puncte de fidelitate din program), care nu provine de pe site-ul Serviciu, Recompensa poate să nu fie creditată în contul Utilizatorului.
  11. Utilizatorul nu are dreptul să contacteze direct Partenerii cu o cerere de plată a vreunei Recompense și se angajează să rezolve toate problemele legate de serviciu cu Operatorul.
  12. Utilizatorul ia cunoștință că Recompensele pot fi supuse impozitării în conformitate cu reglementările legale aplicabile și că Utilizatorul este singurul responsabil pentru impozitarea lor.
  13. Utilizatorul trebuie să știe că, în cazul în care cel puțin o recompensă pentru achiziționarea de bunuri și servicii nu este creditată în contul utilizatorului în termen de doi ani, toate recompensele restante din contul clientului vor fi pierdute. În acest caz, recompensele vor fi pierdute fără rambursare.
 4. Reduceri

  1. Pe lângă Recompensele din cadrul Serviciului, Operatorul oferă Utilizatorilor și informații despre reduceri și cupoane de reducere furnizate de Parteneri, care pot fi utilizate pentru achiziții. Informațiile referitoare la reduceri reprezintă informații mediate exclusiv de către Parteneri și, prin urmare, operatorul nu garantează corectitudinea, caracterul complet și utilitatea acestora și nu poartă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate Utilizatorului prin utilizarea lor.
  2. Informațiile puse la dispoziție de Serviciu au un caracter exclusiv informativ și în niciun caz nu reprezintă o ofertă (propunere de încheiere a unui contract) sau o promisiune publică din partea Partenerilor sau a Operatorului. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în informațiile obținute de Utilizator direct de la Partener, nu există nicio pretenție legală cu privire la reducerile, despre care au fost publicate informații în Serviciu, și oferirea acestor reduceri nu este controlată prin lege. Operatorul nu este responsabil pentru anularea reducerilor, restricționarea acestora sau orice altă modificare a condițiilor de reduceri de către Parteneri.
 5. Protecția confidențialității

  1. Principiile de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal furnizate în legătură cu funcționarea Serviciului sunt prezentate într-un document separat disponibil peacceptare-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal, care este parte integrantă din acești Termeni și condiții. Prin acordul cu acești Termeni și condiții, Utilizatorul își dă acordul și cu politica de confidențialitate menționată.
 6. Dispoziții finale

  1. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze Serviciul în conflict cu interesele legitime ale Operatorului și/sau scopul acestuia să ocolească în orice mod principiile de funcționare a Serviciului.
  2. Operatorul își rezervă dreptul în cazul oricărei încălcări din partea Utilizatorului a acestor Termeni și condiții sau a reglementărilor legale obligatorii, conform discreției sale și a naturii încălcării, de a nu credita sau plăti Recompensa și/sau a anula contul de utilizator al Utilizatorului fără despăgubiri.
  3. Utilizatorul ia cunoștință că componentele Serviciului sau conținutul acestuia, inclusiv informațiile, pot constitui proprietate intelectuală protejată de lege. Utilizatorul are dreptul să utilizeze Serviciul exclusiv prin intermediul interfeței web disponibile la adresa de internet www.tipli.ro sau prin intermediul aplicației mobile Tipli în scopul utilizării obișnuite, intenționată de Operator. Dacă este interesat, Utilizatorul poate instala suplimentul Tipli în browser pentru a fi anunțat automat în legătură cu posibilele Recompense de la Parteneri atunci când Utilizatorul vizitează site-urile acestora. Serviciul, oricare dintre componentele sau conținutul său, nu poate fi utilizat în niciun alt scop fără acordul prealabil al Operatorului sau al deținătorilor drepturilor respective, în special al Partenerilor.
  4. Atunci când folosește Serviciul, Utilizatorul nu trebuie să utilizeze proceduri, instrumente software sau scripturi care ar putea afecta în mod negativ funcționarea Serviciului, în special să perturbe funcționalitatea Serviciului sau să provoace încărcarea nerezonabilă a acestuia. De asemenea, Utilizatorul nu trebuie să realizeze nicio activitate care ar putea constitui o interferență neautorizată cu Serviciul cu privire la scopul și funcționarea acesteia.
  5. Operatorul își rezervă dreptul ca Serviciul să nu fie disponibil în orice moment, în special din cauza defectelor tehnice sau a întreținerii periodice. În plus, Operatorul își rezervă dreptul de a modifica Serviciul sau de a înceta furnizarea acestuia în orice moment. Operatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune cauzate Utilizatorului prin indisponibilitatea, modificările sau încetarea furnizării Serviciului.
  6. Operatorul este îndreptățit să modifice unilateral acești Termeni și condiții în orice moment, într-o măsură rezonabilă, în special din cauza modificărilor Serviciului, a modificărilor din partea Operatorului sau a modificărilor reglementărilor legale obligatorii.
  7. În cazul în care apare un litigiu care nu poate fi soluționat de comun acord între Operator și Utilizator, care este consumator, este posibilă rezolvarea litigiului în afara instanței. Utilizatorul este îndreptățit să depună o propunere de soluționare extrajudiciară a unui astfel de litigiu către o entitate de soluționare a litigiilor utilizând platforma de soluționare online a litigiilor https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=RO.
  8. Utilizatorul poate contacta Operatorul în orice moment cu reclamațiile sale sau propuneri de soluții prin adresa de e-mail specificată în articolul 6.12. din acești Termeni și condiții.
  9. Acești Termeni și condiții sunt prezentate în limba română.
  10. Invaliditatea sau ineficiența oricărei prevederi a Termenilor și condițiilor nu afectează validitatea și eficacitatea celorlalte prevederi ale acestora.
  11. Versiunea valabilă și eficientă a Termenilor și condițiilor este întotdeauna disponibilă la adresa: www.tipli.ro/conditii.
  12. Operatorul poate fi oricând contactat la adresa de e-mail: client@tipli.ro.
  13. Această formulare a Termenilor și condițiilor este valabilă și intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2020.

Doriți să pierdeți recompensă de până la 15 % din orice cumpărătură pe internet?

Trebuie doar să vă înregistrați gratuit și astfel nu o să mai ratați nicio recompensă.

Chiar acum vă oferim în plus 30 lei pentru cumpărăturile dvs. La fiecare recompensă pentru cumpărături veți primi un bonus suplimentar cu aceeași sumă. În total, puteți obține din recompensele bonus până la 30 lei.

- sau -
Înregistrându-vă sunteți de acord cu condițiile de utilizare și cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Aveți deja cont? Conectați-vă